Nieuws

Xplora reist af naar Libanon om daar de eerste steen te leggen voor het grootste duurzaamheidsproject in de geschiedenis van het bedrijf.

Xplora reist af naar Libanon om daar de eerste steen te leggen voor het grootste duurzaamheidsproject in de geschiedenis van het bedrijf.

 Dit is iets wat groter is dan wijzelf, zegt de projectmanager van Xplora, Alexander Reitan, die net terug is van een reis naar Beiroet.

 In verduisterde straten, in een stad waar de elektriciteit alleen opgewekt wordt door vuile dieselgenerators, heeft Xplora nu de basis gelegd voor een wereldwijd project dat als doel heeft uiteindelijk van de wereld een betere plek te maken. Samen met United Cities en onze partners zullen we onze gebruikers betrekken om dit doel van de VN te bereiken: het bouwen van een infrastructuur voor het leveren van groene energie in 10.000 steden in 2030.

En we hebben jouw hulp nodig!

 Via ons activiteitenplatform, Goplay, willen we zowel de lokale bevolking als kinderen over de hele wereld motiveren om bij te dragen aan een duurzame verandering. Hier kun je lezen hoe Goplay werkt.

 Elke stap die jij en je kinderen zetten, wordt omgezet in een waarde die van steden uiteindelijk een motor kan maken voor een betere en groenere toekomst voor ons allemaal!

 Het startpunt ligt dus in Libanon, waar een aantal steden zijn geselecteerd als pilotsteden voor de uitrol van het United Cities-programma. In Libanon heerst een energiecrisis. Het gebrek aan elektriciteit en een moeilijke nationale economie maken de levensomstandigheden bijzonder lastig.

 

Een vicieuze cirkel

 De geselecteerde steden zullen de kans krijgen om een duurzame energievoorziening te ontwikkelen met nieuwe zonne-energie systemen, die zullen voorzien in de behoefte aan groene stroom. Dit zal ook bijdragen aan betere gezondheidsdiensten, onderwijs, voedselproductie en vervoer.

 Xplora was op bezoek in het land om misschien wel het belangrijkste project in de vijfjarige geschiedenis van het bedrijf te lanceren.

 “Libanon bevindt zich zowel in een energiecrisis als in een economische crisis. Ze hebben slechts twee uur per dag stroom. Ze gebruiken dieselgeneratoren om genoeg energie te produceren om het dagelijkse leven toch door te laten gaan. Maar dit is geen oplossing voor de lange termijn. Het land heeft bijna 90 procent inflatie, en het is enorm moeilijk om uit deze vicieuze cirkel te komen” zegt Reitan.

Laten we samen voor verandering zorgen

 We kunnen ons niet voorstellen hoe het is om in zulke omstandigheden te leven. Ziekenhuizen, scholen, het beroepsleven en de politiek, alles lijdt eronder en daarom is verandering nodig. In de eerste plaats voor de lokale bevolking, maar ook voor de wereld als geheel. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

 Wij willen bijdragen aan de plaatselijke kennis en daarnaast aan een proces dat deze stad de kans geeft de huidige situatie te veranderen. Hierop kan door de stad dan zelf voortgebouwd worden. Dit is een klus die niet van de een op andere dag geklaard is. Daarom staan we in de startblokken voor een lange race waarin we kinderen en ouders met het Xplora-horloge en de app, partners en natuurlijk vooral ook de lokale bevolking in de steden uitnodigen om een verandering teweeg te brengen. Het enige wat je hoeft te doen is actief te zijn en je stappen te doneren.

 Informatie, kennis en onderwijs. Dat zijn de pijlers van dit project.

 “Mensen moeten zich betrokken voelen, en we moeten samenwerken. De internationale gemeenschap heeft een sociale verantwoordelijkheid. We willen een partnerschap opbouwen tussen de lokale bevolking en ons allemaal. Samen staan we sterk. Xplora heeft hierin een belangrijke rol en we willen geschiedenis schrijven. We hopen dat zoveel mogelijk mensen zich bij ons zullen aansluiten om dit werk te steunen en mee te doen”, zegt Reitan.

 

Een wereldwijde samenwerking

 Samen met lokale bedrijven, politieke leiders, vertegenwoordigers van universiteiten, en United Cities, is het doel om afspraken te maken en vooruitgang te boeken in het duurzaamheidsproject "Net Zero in 12 maanden". Het doel is om door middel van nieuwe zonne-energie systemen een hele stad in één jaar koolstofneutraal te maken!

 

Dit betekent dat de stad evenveel duurzame energie zal produceren als de koolstofvoetafdruk van de stad is en daarmee dus een goede balans houdt. Dit is nog nooit eerder gedaan.

 “We zullen een wereldrecord vestigen. Deze pilot zal worden opgeschaald naar meer steden op de wereld” aldus een enthousiaste Reitan.

 Xplora wil samen met United Cities en onze partner Collectia een digitaal en sociaal platform ontwikkelen, waarmee een groter publiek dan alleen de lokale bevolking betrokken, gemotiveerd, geïnspireerd en geïnformeerd wordt. 

 Door middel van activiteitencampagnes zal Xplora mensen over de hele wereld in staat stellen om fysieke activiteit om te zetten in humanitair werk.

 “Door het gebruik van zonnecellen, die een nieuwe bron van duurzame energie zijn, kunnen op de lange termijn grote voordelen behaald worden. Er moet gestopt worden met de huidige, niet-duurzame oplossingen. Wie bij het project betrokken raakt, helpt mensen die momenteel geen toegang hebben tot een beter leven, kennis over duurzame manieren van energiewinning op te doen. Uiteindelijk willen we komen tot langdurige en duurzame oplossingen. We zullen dit doen door nieuwe technologieën te gebruiken, samenwerking tot stand te brengen tussen overheden, bedrijven en de wetenschap, en mensen over de hele wereld erbij te betrekken. Samen met mensen en bedrijven die begrijpen dat we MOETEN overstappen op duurzame oplossingen, zullen we de wereld kunnen veranderen”, aldus Reitan.

Kijk en luister hier  naar de Podcast met CEO Sten Kirkbak, waar hij Kristian Mjøen en Alexander Reitan, projectmanager bij Xplora interviewt.