1. Deze voorwaarden

1.1 Wat deze voorwaarden dekken

Dit zijn de voorwaarden waarop wij producten aan u leveren, of het nu gaat om goederen, diensten of digitale inhoud.

1.2 Waarom u ze zou moeten lezen

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling bij ons indient. In deze voorwaarden staat wie wij zijn, hoe wij producten aan u leveren, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is, en andere belangrijke informatie. Als u denkt dat er een fout in deze voorwaarden staat of als u wijzigingen wenst, neem dan contact met ons op om dit te bespreken.

 

2. Informatie over ons en hoe u contact met ons kunt opnemen

2.1 Wie wij zijn

Wij zijn XPLORA TECHNOLOGIES Deutschland GmbH. Reg.nr.: HRB 148539 - Locatie: Isestraße 20, 20144 Hamburg

2.2 Hoe kunt u contact met ons opnemen

U kunt contact met ons opnemen door ons te schrijven op https://support.xplora.com/hc/nl/requests/new

2.3 Hoe wij contact met u kunnen opnemen

Als wij contact met u moeten opnemen, doen wij dat per telefoon, SMS of door u te schrijven op het e-mailadres of postadres dat u ons bij uw bestelling hebt opgegeven.

2.4 "Schrijven" omvat e-mails en SMS

Wanneer wij in deze termen de woorden "schriftelijk" of "geschreven" gebruiken, omvat dit ook e-mails en SMS.

 

3. Ons contract met u

3.1 Hoe wij uw bestelling zullen accepteren

Onze aanvaarding van uw bestelling zal onderworpen zijn aan de nodige identificatiecontroles, betaling van de eerste abonnementsbetaling (indien van toepassing), en een kredietscore. Onze aanvaarding van uw bestelling zal dan plaatsvinden wanneer wij u een e-mail sturen om uw bestelling te aanvaarden, op welk moment een contract zal ontstaan tussen u en ons. Wij sturen een e-mail naar het adres dat u ons op het moment van het plaatsen van uw bestelling en het is uw verantwoordelijkheid om eventuele spam of junk folders te controleren voor onze e-mail. Voor alle duidelijkheid, een contract zal worden gevormd, zelfs als onze e-mail wordt ontvangen in uw spam of junk map.

3.2 Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren

Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren, stellen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte en brengen wij u het product niet in rekening. Dit kan zijn omdat het product niet op voorraad is, vanwege onverwachte beperkingen van onze middelen waarop wij redelijkerwijs niet konden anticiperen, omdat een kredietreferentie die wij voor u hebben verkregen niet voldoet aan onze minimumeisen, omdat wij een fout hebben geconstateerd in de prijs of beschrijving van het product of omdat wij niet kunnen voldoen aan een door u opgegeven leveringstermijn.

3.3 Uw ordernummer

Wij kennen een ordernummer toe aan uw bestelling en vertellen u wat het is wanneer wij uw bestelling accepteren. Het zal ons helpen als u ons het bestelnummer kunt vertellen wanneer u contact met ons opneemt over uw bestelling.

3.4 Wij verkopen alleen aan de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, IJsland, Canada en de Verenigde Staten van Amerika

Onze website is uitsluitend bedoeld voor de promotie van onze producten in de EER, het VK, Zwitserland, IJsland, de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Helaas bezorgen we niet op adressen buiten de EER, het VK, Zwitserland, IJsland, Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Xplora-smartwatches zijn geoptimaliseerd om te werken met een simkaart/eSIM uit een van de volgende landen: Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Spanje, het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Hongarije, IJsland, Estland, Zwitserland, Oostenrijk en de VS.

Controleer onze site https://start.myxplora.com/ om de beschikbaarheid van Xplora te bevestigen.

 

4. Onze produkten

4.1 Producten kunnen enigszins afwijken van hun afbeeldingen

De afbeeldingen van de producten op onze website dienen uitsluitend ter illustratie. Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat een nauwkeurige weergave is van de kleur van de producten. Uw product kan lichtjes afwijken van deze afbeeldingen.

4.2 Productverpakking kan variëren

De verpakking van het product kan verschillen van die op de afbeeldingen op onze website.

4.3 Fysieke producten

Sommige fysieke producten die door ons worden geleverd, zijn bedoeld om door kinderen te worden gedragen en door het product aan een kind te leveren, garandeert en vertegenwoordigt u ons dat u de ouder of voogd van het kind in kwestie bent (of gemachtigd bent door de ouder of voogd van het kind). Andere fysieke producten die door ons worden geleverd, zijn bedoeld om te worden gedragen of gebruikt door volwassenen en u garandeert dat u, als koper van ons product, de toestemming hebt van de volwassene die ons product gaat dragen of gebruiken.

4.4 Digitale diensten

Om onze producten te gebruiken, dient u een digitale applicatie te downloaden en dient u de voorwaarden van die digitale applicatie te aanvaarden voordat u het recht hebt om deze te gebruiken in combinatie met onze producten.

 

4.5 Onze beperkte garantie

Wij garanderen dat alle hardwareproducten die door ons via onze officiële webwinkel worden verkocht, vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende twee (2) jaar vanaf de datum van bestelling. Deze garantie is niet overdraagbaar en is alleen geldig met bewijs van aankoop. Onze beperkte garantie is niet van toepassing op (a) normale slijtage (inclusief, zonder beperking, cosmetische schade zoals krassen, deuken, inkepingen en roest), (b) defecten of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongeval, morsen van voedsel of vloeistof, brand, andere natuurrampen of externe oorzaken, misbruik, ongewone belasting of onjuiste opslag, (c) wijziging, modificatie, testen, onjuiste of onbevoegde reparatie, (d) gebruik niet volgens de gepubliceerde richtlijnen, (e) schade veroorzaakt door gebruik met ongeschikte accessoires, niet-originele opladers of software, en (f) alle gevallen van overmacht. Onze enige verantwoordelijkheid onder deze beperkte garantie is het repareren of vervangen (naar ons eigen goeddunken) van een defect product binnen de garantieperiode. Om een geldige aanspraak op de beperkte garantie te maken, moet u ons vóór het verstrijken van de garantieperiode op de hoogte brengen met alle details van het defect en een retouretiket aanvragen. De verzendkosten zijn voor uw rekening en wij raden u aan een traceerservice te gebruiken om er zeker van te zijn dat het product ons veilig bereikt.

4.6 Veiligheid en regelgeving

Onze producten (die goederen zijn):

(a) zijn draagbare autonome slimme apparaten. Ze zijn CE-gecertificeerd [en FCC-gecertificeerd indien door ons verkocht in de VS]. De CE-markering [en FCC-markering indien door ons verkocht in de VS] is te vinden op het product zelf en op de verpakking en voldoen aan alle wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie [en aan de wet- en regelgeving van de VS indien door ons verkocht in de VS];

(b) naar verwachting optimaal presteren in het temperatuurbereik van -10C tot 40C (met inbegrip van de batterij);

(c) mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde oplader en originele vervangende batterijen zoals door ons geleverd of aanbevolen. Bij elk ander gebruik vervalt de door ons geboden beperkte garantie;

(d) verwijderd moeten worden gehouden van bronnen van extreme hitte en vuur;

(e) mag niet worden gebruikt als het oververhit raakt, omdat er dan kans bestaat op verbrandingsverschijnselen bij lage temperatuur, zoals rode vlekken en donkerder pigmentatie;

(f) mag niet worden gemanipuleerd (met inbegrip van, maar niet beperkt tot bijten of zuigen) aangezien dit kan leiden tot beschadiging en/of ontploffing;

(g) mag niet worden gedemonteerd en de batterij mag alleen door ons worden vervangen; en

(h) een batterij bevatten die alleen door ons of een bevoegde partner mag worden verwijderd en in geen geval samen met ander afval mag worden weggegooid.

 

5. Uw rechten om wijzigingen aan te brengen

Als u een wijziging wilt aanbrengen in het product dat u hebt besteld, neem dan contact met ons op. Wij zullen u laten weten of de wijziging mogelijk is. Indien mogelijk zullen wij u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de prijs van het product, het tijdstip van levering, of iets anders dat noodzakelijk zou zijn als gevolg van de door u gevraagde wijziging en u vragen te bevestigen of u de wijziging wilt doorvoeren. Als wij de wijziging niet kunnen doorvoeren of als de gevolgen van de wijziging voor u onaanvaardbaar zijn, kunt u het contract beëindigen (zie artikel 9 Uw rechten om het contract te beëindigen).

 

6. Onze rechten om wijzigingen aan te brengen

6.1 Kleine wijzigingen in de producten

We kunnen het product veranderen:

(a) om wijzigingen in relevante wet- en regelgeving weer te geven; en

(b) om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om een bedreiging van de veiligheid aan te pakken. Deze wijzigingen mogen geen invloed hebben op uw gebruik van het product.

6.2 Belangrijkere wijzigingen van de producten en deze voorwaarden

Bovendien, zoals wij u in de beschrijving van het product op onze website hebben meegedeeld, als wij belangrijke wijzigingen in de producten aanbrengen, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en u kunt dan contact met ons opnemen om het contract te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden en een terugbetaling te ontvangen voor eventueel betaalde maar niet ontvangen producten.

6.3 Actualisering van de digitale inhoud

Wij kunnen de digitale inhoud bijwerken of van u eisen dat u deze bijwerkt, op voorwaarde dat de digitale inhoud altijd overeenstemt met de beschrijving ervan die wij u hebben gegeven voordat u deze kocht. Indien u weigert de digitale inhoud bij te werken wanneer dergelijke updates door ons worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor storingen of inbreuken op de beveiliging die redelijkerwijs voorkomen hadden kunnen worden door een dergelijke update.

 

7. Het verstrekken van de producten

7.1 Leveringskosten

De leveringskosten zijn zoals ze u op onze website worden meegedeeld op het ogenblik dat u de bestelling plaatst.

7.2 Wanneer wij de producten zullen leveren

(a) Indien de producten goederen zijn

Als de producten goederen zijn, leveren wij ze u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en in elk geval binnen 30 dagen na de dag waarop wij uw bestelling hebben aanvaard.

(b) Indien de producten eenmalige diensten zijn

Wij zullen met de diensten beginnen op de datum die in de bestelling is vermeld. De geschatte datum van voltooiing van de diensten is zoals aan u meegedeeld tijdens de bestelprocedure.

(c) Indien het product een eenmalige aankoop van digitale inhoud is

Wij zullen de digitale inhoud voor u beschikbaar stellen om te downloaden zodra wij uw bestelling hebben aanvaard.

(d) Indien de producten doorlopende diensten zijn of een abonnement om goederen of digitale inhoud te ontvangen

Wij zullen de diensten, goederen of digitale inhoud aan u leveren vanaf de datum waarop wij de bestelling accepteren totdat ofwel de diensten zijn voltooid of het abonnement afloopt (indien van toepassing) of u de overeenkomst beëindigt zoals beschreven in artikel 9 of wij de overeenkomst beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan u zoals beschreven in artikel 11.

7.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen buiten onze controle

Als onze levering van de producten wordt vertraagd door een gebeurtenis buiten onze controle dan zullen wij contact met u opnemen zo spoedig mogelijk om u te laten weten en wij zullen stappen ondernemen om het effect van de vertraging te minimaliseren. Op voorwaarde dat wij dit doen, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor vertragingen veroorzaakt door de gebeurtenis, maar als er een risico op aanzienlijke vertraging is, kunt u contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen voor alle producten die u hebt betaald, maar niet hebt ontvangen.

7.4 Indien u niet thuis bent wanneer het product wordt geleverd

Als er niemand op uw adres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen en de producten niet door uw brievenbus kunnen, laten wij of onze transporteur namens ons een briefje achter met informatie over hoe u de levering kunt verzetten of de producten kunt afhalen bij een plaatselijk depot.

7.5 Als u de levering niet opnieuw regelt

Als u de producten niet volgens afspraak bij ons afhaalt of als u, na een mislukte levering aan u, de levering niet opnieuw regelt of ze niet afhaalt bij een leveringsdepot, zullen wij contact met u opnemen voor verdere instructies en kunnen wij u de opslagkosten en eventuele verdere leveringskosten in rekening brengen. Als wij, ondanks onze redelijke inspanningen, niet in staat zijn om contact met u op te nemen of de levering of afhaling opnieuw te regelen, kunnen wij het contract beëindigen.

7.6 Wanneer u verantwoordelijk wordt voor de goederen

Een product dat goederen zijn, valt onder uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat wij het product afleveren op het adres dat u ons hebt opgegeven of u of een door u georganiseerde vervoerder het product bij ons komt afhalen.

7.7 Wat gebeurt er als u ons de vereiste informatie niet geeft

Het kan zijn dat wij bepaalde informatie van u nodig hebben om de producten aan u te kunnen leveren. Als dat het geval is, zal dat in de beschrijving van de producten op onze website zijn vermeld. Wij zullen schriftelijk contact met u opnemen om u om deze informatie te vragen. Als u ons deze informatie niet binnen een redelijke termijn na ons verzoek geeft, of als u ons onvolledige of onjuiste informatie geeft, kunnen wij ofwel het contract beëindigen of een extra vergoeding van een redelijk bedrag maken om ons te compenseren voor eventueel extra werk dat als gevolg daarvan nodig is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het te laat leveren van de producten of het niet leveren van een deel van de producten als dit wordt veroorzaakt doordat u ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij hierom hebben gevraagd de benodigde informatie hebt gegeven.

7.8 Redenen waarom wij de levering van producten aan u kunnen opschorten

Het kan gebeuren dat wij de levering van een product moeten opschorten:

(a) om technische problemen op te lossen of kleine technische wijzigingen aan te brengen;

(b) het product aan te passen aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving;

(c) wanneer u de fair use-voorwaarden in deze voorwaarden hebt overschreden;

(d) wanneer u een van de voorwaarden van deze overeenkomst schendt; of

(e) om wijzigingen aan het product aan te brengen zoals door u gevraagd of door ons aan u meegedeeld (zie artikel 6).

7.9 Uw rechten als wij de levering van producten opschorten

Wij nemen vooraf contact met u op om u te vertellen dat wij de levering van het product zullen opschorten, tenzij het probleem dringend of dringend is.

7.10 Wij kunnen de levering van de producten ook opschorten als u niet betaalt

Als u ons niet betaalt voor de producten wanneer u dat moet doen (zie artikel 13.4) en u betaalt nog steeds niet binnen twee dagen nadat wij u eraan hebben herinnerd dat betaling verschuldigd is, kunnen wij de levering van de producten opschorten totdat u ons de uitstaande bedragen hebt betaald. Wij zullen contact met u opnemen om u te vertellen dat wij de levering van de producten opschorten. Wij schorten de levering van de producten niet op als u de onbetaalde factuur betwist. Wij zullen u geen kosten in rekening brengen voor de producten gedurende de periode dat zij zijn opgeschort. Naast het opschorten van de producten kunnen wij u ook rente in rekening brengen over uw achterstallige betalingen (zie artikel 13.5).

 

8. Uw verplichtingen jegens ons

8.1 Door de producten van ons te kopen, gaat u ermee akkoord:

(a) zich te houden aan de voorwaarden in deze algemene voorwaarden;

(b) ons uw actuele en bijgewerkte persoonlijke contactgegevens te verstrekken, zoals die van tijd tot tijd kunnen veranderen;

(c) de producten te gebruiken op de wijze waarvoor zij zijn bestemd en zoals zij zijn beschreven;

(d) de nodige maatregelen te nemen om beschadiging van de producten te voorkomen;

(e) ons onmiddellijk te informeren bij ontdekking van enig ongeoorloofd gebruik van de producten;

(f) de producten niet te gebruiken, of het gebruik van de producten niet toe te staan, voor:

(i) criminele activiteiten;

(ii) beledigend, grof, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend gedrag;

(iii) hinderlijk of overlastgevend gedrag;

(iv) het op enigerlei wijze schade toebrengen aan ons communicatienetwerk; of

(v) het aanhoudend verzenden van geautomatiseerde ongevraagde berichten.

 

9. Uw rechten om het contract te beëindigen

9.1 U kunt uw contract met ons altijd beëindigen

Uw rechten wanneer u het contract beëindigt, hangen af van wat u hebt gekocht, of er iets mis mee is, hoe wij presteren, en wanneer u besluit het contract te beëindigen:

(a) Als wat u hebt gekocht gebrekkig is of niet aan de beschrijving voldoet, kunt u een wettelijk recht hebben om het contract te beëindigen (of om het product te laten repareren of vervangen of een dienst opnieuw te laten uitvoeren of om uw geld geheel of gedeeltelijk terug te krijgen), zie clausule 12;

(b) Als u het contract wilt beëindigen vanwege iets wat wij hebben gedaan of u hebben verteld dat wij gaan doen, zie clausule 9.2;

(c) Als u net van gedachten bent veranderd over het product, zie clausule 9.3. U kunt mogelijk een terugbetaling krijgen als u binnen de bedenktijd bent, maar dit kan onderhevig zijn aan inhoudingen en u zult de kosten moeten betalen voor het retourneren van goederen;

(d) In alle andere gevallen (als wij geen fout begaan en er geen recht is om van gedachten te veranderen), zie clausule 9.6.

9.2 Beëindiging van het contract vanwege iets dat wij hebben gedaan of gaan doen

Als u een contract beëindigt om een van de onder (a) tot en met (d) genoemde redenen, zal het contract onmiddellijk worden beëindigd en zullen wij u de niet geleverde producten volledig terugbetalen en hebt u mogelijk ook recht op een vergoeding. De redenen zijn:

(a) wij u op de hoogte hebben gebracht van een fout in de prijs of beschrijving van het product dat u hebt besteld en u niet verder wenst te gaan;

(b) het risico bestaat dat de levering van de producten aanzienlijk wordt vertraagd als gevolg van gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben;

(c) wij de levering van de producten om technische redenen hebben opgeschort, of u ervan in kennis stellen dat wij de levering om technische redenen zullen opschorten, in elk geval gedurende meer dan vier weken; of

(d) u een wettelijk recht hebt om het contract te beëindigen wegens iets wat wij verkeerd hebben gedaan.

9.3 Uitoefening van uw recht om van gedachten te veranderen

Voor de meeste producten die u online koopt, hebt u het wettelijke recht om binnen 14 dagen van gedachten te veranderen en uw geld terug te krijgen. Wij breiden deze wettelijke rechten uit tot een totaal van 30 dagen, daarom hebt u het recht om binnen 30 dagen van gedachten te veranderen wanneer u een product of dienst van Xplora koopt en een terugbetaling te ontvangen, zoals uitgelegd in deze voorwaarden.

9.4 Wanneer u niet het recht hebt om van gedachten te veranderen

U hebt niet het recht om van gedachten te veranderen ten aanzien van:

(a) digitale producten nadat u deze bent gaan downloaden of streamen;

(b) diensten, zodra deze zijn voltooid, zelfs indien de annuleringstermijn nog loopt;

(c) zodra de producten zijn ontzegeld bij ontvangst door u; 

 

9.5 Hoe lang heb ik de tijd om van gedachten te veranderen?

Hoe lang u hebt, hangt af van wat u hebt besteld en hoe het wordt geleverd.

(a) Hebt u diensten gekocht

Als dat zo is, heeft u 30 dagen de tijd na de dag waarop wij u een e-mail sturen om te bevestigen dat wij uw bestelling accepteren. Zodra wij de diensten hebben voltooid, kunt u echter niet meer van gedachten veranderen, zelfs niet als de periode nog loopt. Als u annuleert nadat wij met de diensten zijn begonnen, moet u ons betalen voor de geleverde diensten tot het moment dat u ons laat weten dat u van gedachten bent veranderd.

(b) Hebt u digitale inhoud gekocht om te downloaden of te streamen (bijvoorbeeld betaalde inhoud of functies van Xplora)?

Als dat het geval is, hebt u 30 dagen de tijd na de dag waarop wij u een e-mail sturen om te bevestigen dat wij uw bestelling accepteren, of, indien eerder, totdat u begint met downloaden of streamen. Als wij de digitale inhoud onmiddellijk aan u hebben geleverd, en u hiermee bij uw bestelling hebt ingestemd, hebt u niet het recht om van gedachten te veranderen.

(c) Heeft u goederen gekocht?

In dat geval heeft u 30 dagen de tijd na de dag waarop u (of iemand die u aanwijst) de goederen ontvangt, tenzij onze goederen in meerdere leveringen over verschillende dagen zijn gespreid. In dat geval heeft u tot 30 dagen na de dag dat u (of iemand die u aanwijst) de laatste levering ontvangt om van gedachten te veranderen over de goederen.

10. Hoe u het contract met ons kunt beëindigen (ook als u van gedachten bent veranderd)

10.1 Zeg ons dat u het contract wilt beëindigen

Om het contract met ons te beëindigen, laat het ons weten via deze link https://support.xplora.com/hc/hu-hu/requests/new en laat het ons 30 dagen van tevoren weten.

 

10.2 Terugzending van producten na beëindiging van het contract

Indien u om welke reden dan ook de overeenkomst beëindigt nadat de producten aan u verzonden of door u ontvangen zijn, dient u deze onbeschadigd en in de originele verpakking, vrij van software of veiligheidssloten, samen met uw aankoopbewijs aan ons terug te sturen. U dient de goederen persoonlijk terug te brengen naar de plaats waar u ze heeft gekocht, of ze per post aan ons te retourneren bij XPLORA TECHNOLOGIES Deutschland GmbH. Reg.nr.: HRB 148539 - Vestiging: Isestraße 20, 20144 Hamburg

Stuur a.u.b. een e-mail naar de klantenservice op https://support.xplora.com/hc/nl/requests/new voor een retourlabel. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen, moet u de goederen binnen 30 dagen nadat u ons hebt meegedeeld dat u de overeenkomst wilt beëindigen, terugsturen.

10.3 Wanneer wij de kosten van de terugzending zullen betalen

Wij betalen de kosten van terugzending:

(a) indien de producten gebrekkig zijn;

(b) als u het contract beëindigt omdat wij u op de hoogte hebben gesteld van een aanstaande wijziging van het product of deze voorwaarden, een fout in de prijsstelling of beschrijving, een vertraging in de levering als gevolg van gebeurtenissen buiten onze controle, of omdat u een wettelijk recht hebt om dit te doen als gevolg van iets wat wij verkeerd hebben gedaan.

In alle andere gevallen (ook wanneer u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen) moet u de kosten van terugzending betalen.

10.4 Hoe wij u zullen terugbetalen

Wij zullen u de prijs terugbetalen die u voor de producten hebt betaald, inclusief leveringskosten, via de methode die u voor de betaling hebt gebruikt. Als de betaalmethode niet werkt en u ons niet binnen drie dagen op de hoogte stelt van een alternatieve betaalmethode, zullen wij de terugbetaling behandelen als verbeurd door u. Wij kunnen echter inhoudingen doen op de prijs, zoals hieronder beschreven.

10.5 Inhoudingen op restituties indien u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen

Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen:

(a) Wij kunnen uw terugbetaling van de prijs (exclusief leveringskosten) verminderen om rekening te houden met een waardevermindering van de goederen als deze is veroorzaakt door uw behandeling van de goederen op een manier die in een winkel niet zou zijn toegestaan. Als wij u de betaalde prijs terugbetalen voordat wij de goederen kunnen inspecteren en later ontdekken dat u ze op onaanvaardbare wijze hebt behandeld, moet u ons een gepast bedrag betalen.

(b) De maximale terugbetaling voor leveringskosten zijn de kosten van levering via de goedkoopste leveringsmethode die wij aanbieden. Bijvoorbeeld, als wij levering van een product binnen 3-5 dagen tegen één prijs aanbieden, maar u kiest voor levering binnen 24 uur tegen een hogere prijs, dan betalen wij alleen terug wat u zou hebben betaald voor de goedkopere leveringsoptie.

(c) Wanneer het product een dienst is, kunnen wij van elke terugbetaling een bedrag aftrekken voor de levering van de dienst voor de periode waarvoor deze geleverd werd, eindigend op de laatste dag van de factureringsmaand waarin u ons meedeelde dat u van mening veranderd was. Het bedrag zal in verhouding staan tot wat er geleverd is, in vergelijking met de volledige dekking van het contract.

10.6 Wanneer uw terugbetaling zal geschieden

Wij zullen u zo spoedig mogelijk terugbetalen. Als u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen dan:

(a) Als de producten goederen zijn, vindt uw terugbetaling plaats binnen 30 dagen vanaf de dag waarop wij het product van u terugontvangen en op voorwaarde dat wij bevestigen dat er geen schade aan de producten is. Voor informatie over hoe u een product aan ons kunt retourneren, zie clausule 9.2.

(b) In alle andere gevallen zal uw terugbetaling plaatsvinden binnen 30 dagen nadat u ons hebt meegedeeld dat u van gedachten bent veranderd

 

11. Onze rechten om het contract te beëindigen

11.1 Wij kunnen het contract beëindigen als u het contract verbreekt

Wij kunnen het contract voor een product op elk moment beëindigen door u te schrijven indien:

(a) u geen betaling aan ons verricht wanneer deze verschuldigd is en u deze betaling nog steeds niet verricht binnen twee dagen nadat wij u eraan hebben herinnerd dat betaling verschuldigd is;

(b) u een van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot de voorwaarden voor fair use (ongeacht of u zich bewust bent van een schending of niet);

(c) u ons niet binnen een redelijke termijn nadat wij u daarom hebben gevraagd, de informatie verstrekt die wij nodig hebben om de producten te leveren; of

(d) u ons niet binnen een redelijke termijn in staat stelt de producten aan u te leveren. 

11.2 Wij kunnen het product terugtrekken

Wij kunnen u schriftelijk laten weten dat wij met de levering van het product zullen stoppen. Wij zullen u ten minste één maand van tevoren laten weten dat wij met de levering van het product zullen stoppen en zullen u alle bedragen terugbetalen die u vooruitbetaald heeft voor producten die niet meer geleverd zullen worden.

 

12. Als er een probleem is met het product

12.1 Hoe ons te vertellen over problemen

Als u vragen of klachten heeft over het product, neem dan contact met ons op. U kunt ons schrijven op https://support.xplora.com/hc/nl/requests/new

12.2 Uw verplichting tot het retourneren van afgekeurde producten

Als u uw wettelijke rechten op afgekeurde producten wilt uitoefenen, moet u ze persoonlijk terugbrengen naar de plaats waar u ze hebt gekocht of ze naar ons terugsturen. Neem contact met ons op via https://support.xplora.com/hc/nl/requests/new voor een retourlabel.

12.3 Meer informatie over jouw wettelijke rechten

Wij zijn wettelijk verplicht producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract. Kijk op de volgende link https://europa.eu/youreurope/citizens/index_nl.htm voor meer informatie over uw belangrijkste wettelijke rechten op het product.

 

13. Prijs en betaling

13.1 Waar kunt u de prijs van het product vinden?

De prijs van het product (inclusief BTW) is de prijs die op de bestelpagina's werd aangegeven toen u uw bestelling plaatste. Wij nemen alle redelijke zorg in acht om ervoor te zorgen dat de prijs van het product die u wordt meegedeeld, correct is. Zie echter clausule 13.3 voor wat er gebeurt als wij een fout ontdekken in de prijs van het product dat u bestelt.

13.2 Wij zullen wijzigingen in het BTW-tarief doorberekenen

Als het btw-tarief wijzigt tussen de datum van uw bestelling en de datum waarop wij het product leveren, zullen wij het btw-tarief dat u betaalt aanpassen, tenzij u het product al volledig hebt betaald voordat de wijziging van het btw-tarief van kracht wordt.

13.3 Wat gebeurt er als we de prijs verkeerd hebben

Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, sommige van de producten die wij verkopen onjuist geprijsd zijn. Wij zullen normaal gesproken de prijzen controleren voordat wij uw bestelling accepteren, zodat, indien de juiste prijs van het product op de besteldatum lager is dan onze vermelde prijs op de besteldatum, wij het lagere bedrag in rekening zullen brengen. Als de juiste prijs van het product op de besteldatum hoger is dan de prijs die aan u is opgegeven, zullen wij contact met u opnemen voor uw instructies voordat wij uw bestelling accepteren. Als wij uw bestelling accepteren en verwerken wanneer een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u had kunnen worden herkend als een prijsfout, kunnen wij het contract beëindigen, u alle bedragen terugbetalen die u hebt betaald en de teruggave verlangen van alle goederen die aan u zijn geleverd.

13.4 Wanneer u moet betalen en hoe u moet betalen

Wij accepteren betaling via automatische incasso, PayPal, Visa, Mastercard, en American Express. Wij kunnen van tijd tot tijd extra betaalmethodes introduceren. Wanneer u moet betalen hangt af van welk product u koopt:

(a) Voor goederen, moet u betalen voor de producten voordat wij ze verzenden.

(b) Voor digitale inhoud moet u betalen voor de producten voordat u ze downloadt.

(c) Voor diensten moet u een voorschot betalen zoals vermeld op ons bestelformulier, voordat wij met de dienstverlening beginnen.

13.5 Als u betaalt via automatische incasso, houd er dan rekening mee dat:

(a) de garantie wordt geboden door alle banken en bouwverenigingen die opdrachten tot betaling van automatische incasso's aanvaarden;

(b) indien er wijzigingen zijn in het bedrag, de datum of de frequentie van uw automatische incasso, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen voordat uw rekening wordt gedebiteerd of zoals anderszins overeengekomen. Als u ons verzoekt een betaling te incasseren, krijgt u op het moment van het verzoek een bevestiging van het bedrag en de datum;

(c) indien er een fout is gemaakt bij de betaling van uw automatische incasso, hebt u recht op een volledige en onmiddellijke terugbetaling van het betaalde bedrag door uw bank of bouwvereniging;

(d) indien u een terugbetaling ontvangt waar u geen recht op heeft, moet u deze terugbetalen wanneer wij u daarom vragen;

(e) U kunt een automatische incasso te allen tijde annuleren door eenvoudig contact op te nemen met uw bank of uw bouwvereniging en als u dat doet, moet u ons daarvan op het moment van de annulering schriftelijk in kennis stellen en een alternatieve betalingsmethode opgeven.

14. Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

14.1 Wij zijn jegens u aansprakelijk voor voorzienbaar verlies en voorzienbare schade veroorzaakt door ons

Als wij ons niet aan deze voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van dit contract of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, zowel u als wij wisten dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als u het met ons hebt besproken tijdens het verkoopproces.

14.2 Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn

Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

14.3 Als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd schade toebrengt aan een apparaat of digitale inhoud dat aan u toebehoort en dit wordt veroorzaakt doordat wij hebben nagelaten redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, kunnen wij de schade herstellen of u een schadevergoeding betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct hebt opgevolgd of niet hebt voldaan aan de door ons geadviseerde minimale systeemvereisten.

14.4 Door ons geleverde producten mogen niet worden gebruikt als vervanging van opvoedingstechniek en u blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor alle gebruik van door ons geleverde producten, inclusief, maar niet beperkt tot, het in overeenstemming houden van alle gebruik van het product met de voorwaarden voor eerlijk gebruik die in deze overeenkomst zijn opgenomen.

14.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van verwijdering, beschadiging of verlies van gegevens die via ons communicatienetwerk worden verzonden of in het geval dat ons communicatienetwerk stopt met werken als gevolg van gebeurtenissen die buiten onze controle vallen.

14.6 Het maximumbedrag van onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat u aan ons heeft betaald.

14.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade

Wij leveren de producten alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, zakelijk verlies, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.

 

15. Hoe wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken

15.1 Hoe wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons Privacybeleid op:
https://myxplora.nl/pages/privacy-beleid

 

16. Andere belangrijke termen

16.1 Wij kunnen deze overeenkomst aan iemand anders overdragen

Wij kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen u altijd schriftelijk op de hoogte stellen als dit gebeurt en wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht geen invloed zal hebben op uw rechten uit hoofde van de overeenkomst.

16.2 U hebt onze toestemming nodig om uw rechten en onze garantie aan iemand anders over te dragen

U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze voorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen als wij daar schriftelijk mee instemmen. Wij mogen niet akkoord gaan met een dergelijke overdracht om welke reden dan ook, inclusief wanneer een dergelijke verkrijger niet voldoet aan onze eisen met betrekking tot kredietscores. Wij hoeven u geen reden te geven waarom wij niet akkoord gaan met een dergelijke overdracht.

16.3 Niemand anders heeft rechten op grond van dit contract

Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon zal enig recht hebben om enige van de voorwaarden ervan af te dwingen. Geen van ons beiden zal de toestemming van een andere persoon nodig hebben om het contract te beëindigen of wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

16.4 Indien een rechter een deel van dit contract onwettig verklaart, blijft het overige van kracht

Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig is, zullen de overige paragrafen volledig van kracht blijven.

16.5 Zelfs als wij de uitvoering van dit contract vertragen, kunnen wij het later toch uitvoeren

Als wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u volgens deze voorwaarden moet doen, of als wij wachten met het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het weerhoudt ons er niet van om op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen. Als u bijvoorbeeld een betaling mist en wij u niet achtervolgen, maar wij de producten blijven leveren, kunnen wij nog steeds eisen dat u de betaling op een latere datum verricht.

16.6 Welke wetten op dit contract van toepassing zijn en waar u gerechtelijke stappen kunt ondernemen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en u kunt de producten voor de Nederlandse rechter brengen.

 

Garantie-uitbreiding voor een gebroken scherm

Geldig vanaf 01.01.2022

Garantie voor een gebroken scherm – Het volgende is inbegrepen:
- Nieuw product van gelijke of betere specificatie
- Geen eigen risico
- Geen aftrek van waarde voor de levensduur van het product
- Geldt wereldwijd

Wat te doen bij schade:
1. Meld de schade aan door een e-mail te sturen naar support.nl@xplora.com
2. Wij beoordelen de schade en als de schade onder de voorwaarden van deze uitgebreide garantie valt, ontvang je een nieuwe Xplora Smartwatch van hetzelfde of een nieuwer model.
3. Je nieuwe product wordt per post bij je bezorgd.

1. Welk product valt onder de overeenkomst?
Er kan alleen voor deze service worden aangemeld tijdens de aankoop van een Xplora product via onze eigen website. De service is alleen van toepassing op het product dat op het aankoopbewijs staat en het IMEI nummer moet binnen 7 dagen na de aankoop zijn doorgegeven aan Xplora.

2. Voor wie geldt de overeenkomst?
De overeenkomst geldt voor de oorspronkelijke koper van het Xplora-product, of voor een andere persoon die het product later, binnen de periode van de garantie-uitbreiding, gekocht heeft

3. Waar is de overeenkomst van geldig?
De overeenkomst geldt wereldwijd. Het vervangende product wordt geleverd in het land waar het product gekocht is.

4. Wanneer geldt de overeenkomst?
De overeenkomst is geldig vanaf de abonnements-datum, d.w.z. de datum waarop het IMEI-nummer wordt gemeld aan Xplora.

5. De overeenkomst omvat:
De overeenkomst dekt een gebroken scherm, met uitzondering van opzettelijke schade.

6. Eigen risico:
Er is geen eigen risico voor een gedekte claim.

7. Grove nalatigheid en opzet:
Het Xplora product moet met redelijke zorg behandeld, gebruikt en opgeslagen worden, zover mogelijk. Beschadigingen aan het product als gevolg van grove nalatigheid en / of opzettelijk verkeerd gebruik worden niet gedekt.

8. Vervangend product
Het vervangende product zal worden geleverd in de vorm van een identiek product, of, wanneer dit product niet kan worden verkregen, een product met vergelijkbare specificaties als het beschadigde product.

De resterende looptijd zal worden overgedragen op het nieuwe product. Er wordt geen waarde afgetrokken wegens ouderdom of gebruik. Er wordt geen compensatie in de vorm van geld gegeven. Het product kan één -1- keer worden vervangen binnen de looptijd van de overeenkomst.