PRIVACY BELEID

Artikel 1 - Algemene Bepalingen

Het XPLORA Watch kan, samen met de bijbehorende app en het abonnement voor mobiele telefoondiensten, gegevens verzamelen en overdragen aan XPLORA TECHNOLOGIES Deutschland GmbH / XPLORA TECHNOLOGIES AS, zoals locatiegegevens. Dergelijke gedetailleerde gegevensverzameling en -gebruik zijn van cruciaal belang voor de succesvolle werking van het XPLORA Watch. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens zal worden beheerd met strikte privacy- en veiligheidsmaatregelen.

XPLORA App en Platform verzamelen persoonlijke informatie wanneer een gebruiker (hierna "u" of "Lid") zich registreert bij XPLORA.

"Persoonlijke informatie" is informatie die u of de Gebruiker identificeert of kan identificeren, zoals uw naam, adres, locatiegegevens, of andere gegevens die redelijkerwijs aan dergelijke informatie kunnen worden gekoppeld.

Wij hechten er veel belang aan dat uw persoonlijke gegevens voldoen aan alle regelgeving en telecommunicatiewetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de nationale verordening inzake gegevensbescherming en de EU GDPR.

Wij doen ons best om uw persoonlijke informatie te beschermen door redelijke veiligheidsnormen toe te passen en stellen u hierbij op de hoogte van de doeleinden en methoden waarmee wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken en van de maatregelen die zijn genomen om uw privacy te beschermen.

 

Artikel 2 - Verantwoordelijken voor de verwerking en verwerkers van gegevens. Toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens

Voor gebruikers in Scandinavië (Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en IJsland) is XPLORA Mobile AS, reg.nr. 814 499 022, de gegevensbeheerder. XPLORA Mobile AS is te bereiken op kundeservice@xplora.no of asiakaspalvelu@xplora.fi of kundservice@xplora.se. Voor gebruikers in de andere Europese landen is XPLORA TECHNOLOGIES AS, reg.nr: 916 752 628, is de Gegevensbeheerder. XPLORA TECHNOLOGIES AS is bereikbaar op support.nl@xplora.com.

U hebt het recht contact op te nemen met een van deze verantwoordelijken voor vragen in verband met uw recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens overeenkomstig de GDPR en de nationale wetgeving inzake persoonsgegevens.

Info mark Co Ltd, 360 Kids Guard Co, Ltd., Amazon Web Services, Zendesk Inc. en Ninja Partners Inc. zijn Gegevensverwerkers volgens gegevensverwerkingsovereenkomsten tussen ons en deze entiteiten.

Al uw gegevens en persoonlijke informatie die van u worden verzameld, worden namens ons verwerkt en opgeslagen in Amazon Web Services die worden gehost in Dublin (Ierland) en Frankfurt (Duitsland), en soms verzorgen wij de overdracht van uw thuisland naar deze diensten in Dublin (Ierland) en Frankfurt (Duitsland).

 

Artikel 3 - Categorieën persoonsgegevens die wij van u verzamelen en hoe wij die gebruiken

Wij kunnen, wanneer wij onze diensten aan u verlenen of met betrekking tot onze dienstverlening aan u, de volgende soorten informatie van u en uw apparaten verzamelen:

Informatie over het gebruik van de dienst, toegangsinformatie, cookie, IP-adres, identificatienummers van mobiele apparaten (apparaat-ID of IMEI), ongeoorloofde of ongepaste toegangsinformatie, de Locatie-informatie die op uw apparaat is opgeslagen, of uw locatie-informatie

 

 

Andere gedetailleerde informatie over de gegevens die wij verzamelen:

Gegevens

Detail

Installatie-informatie van de

mobiele app

Type apparaat

Apparaat token

Installatie ID

Telefoon

Gebruikersinformatie van de

mobiele app

Gebruikersnaam en wachtwoord

Telefoonnummer

Apparaten beheerd door de gebruiker

Informatie over de installatie

Contact Icoon

 

Contactpictogram afbeeldingslink van telefooncontact

informatie

Telefoon Contact

Telefoon

De bijnaam van het telefooncontact

Apparaat info. van het horloge

Telefoonnummer horloge

Horloge IMEI

IMSI van de SIM-kaart die in de

kijk op

MAC-adres van het horloge

F/W-versie

Locaties

Apparaat instellen

Instellen van de waarden van het horloge

Apparaat Status

De statuswaarde van het horloge

Toestel Token

Toesteltoken van het horloge

Apparaat Pictogram

Afbeelding horlogepictogram

Locatie

Coördinatie en tijdstempel van een horloge

locatie

 

 

Wij kunnen gegevens van u verzamelen via de volgende kanalen of methoden:

-via de webpagina, het papieren formulier, de fax, de telefoon, de klantendienst, e-mail, de aanvraag voor een promotie-evenement, de logistieke dienst

-automatisch verzamelen van u bij het uitvoeren of gebruiken van onze diensten

-verzameld wanneer u zich vrijwillig registreert voor of gebruik maakt van onze dienst

 De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van het contract voor de levering van onze diensten, dat tussen u en ons wordt gesloten.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken indien de toepasselijke wet- en regelgeving, een juridisch proces of een afdwingbaar verzoek van de overheid ons daartoe verplicht, of indien GDPR art. 6 (1) (f) van toepassing is, namelijk in gevallen waarin wij gerechtvaardigde belangen hebben die niet zwaarder wegen dan het belang van gegevensbescherming.

 

Artikel 4 - Informatie die wij verzamelen op basis van handelingen van uw kant of als u daarmee hebt ingestemd

Wij kunnen ook de volgende persoonlijke informatie verzamelen in het geval dat u gebruik maakt van aanvullende diensten of gepersonaliseerde diensten of als u deelneemt aan verschillende evenementen die wij organiseren.

In het geval dat u een evenement wint, zullen wij de informatie verwerken die nodig is om een geschenk en postadres te verstrekken. Indien u gebruik maakt van diensten tegen betaling, zullen wij de betalingsinformatie verwerken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor direct-marketingdoeleinden, tenzij u daartoe vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven.

 

Artikel 5 - Openbaarmaking van Persoonsgegevens - overdracht aan derden

Uw persoonlijke informatie zal niet worden gedeeld met derden, behalve diegenen die deze informatie nodig hebben om de Overeenkomst uit te voeren, en zal niet worden verstrekt aan derden of organisaties buiten het toepassingsgebied dat in dit Privacybeleid wordt beschreven, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Om twijfel te voorkomen: wij zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden voor marketingdoeleinden, tenzij u ons uw toestemming geeft via een opt-in.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie echter openbaar maken of gebruiken zonder uw toestemming indien er sprake is van toepasselijke wet- of regelgeving, een juridisch proces of een afdwingbaar verzoek van de overheid dat ons daartoe verplicht.

Wij kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan derden als GDPR art 6 (1) (f) van toepassing is, namelijk in gevallen waarin wij legitieme belangen hebben die niet zwaarder wegen dan de belangen van gegevensbescherming. Zo kunnen wij informatie over de locatie van uw Apparaat doorgeven aan hulpdiensten.

Bovendien kunnen wij locatie-informatie of andere gebruikersgegevens in een niet-persoonlijke, geaggregeerde vorm voor statistische en onderzoeksdoeleinden aan derden verstrekken. Dergelijke gegevens worden niet beschouwd als persoonsgegevens.

 

Artikel 6 - Beleid inzake gegevensbewaring

In het algemeen bewaren wij persoonsgegevens zo lang als legitieme belangen en/of de toepasselijke wetgeving opslag rechtvaardigen.

Locatiegegevens

Wij verwijderen uw locatiegeschiedenis automatisch na 72 uur. 

Rekeninggegevens

Als u besluit uw account te deactiveren door ons een e-mail te sturen, bewaren wij uw gegevens gedurende 45 dagen vanaf de datum van het deactiveringsverzoek. Dit wordt de deactivatieperiode genoemd en tijdens dit proces zijn uw gegevens niet toegankelijk.

Binnen de deactivatieperiode heeft u de mogelijkheid om uw account te reactiveren, tenzij er een aparte overeenkomst is tussen u en XPLORA TECHNOLOGIES Deutschland GmbH of XPLORA TECHNOLOGIES AS om het proces van het verwijderen van uw gegevens te beginnen onmiddellijk nadat de deactivatieperiode is begonnen.

Na de deactivatieperiode zullen wij beginnen met het proces van het verwijderen van uw account. Het verwijderen uit onze systemen en back-ups kan tot een week duren.

Chat-berichten

De geschiedenis van de chat-berichten worden opgeslagen voor 1 maand, en daarna automatisch verwijderd.  

 

Artikel 7 - Kennisgeving van wijzigingen in dit privacybeleid

In het geval van een wezenlijke verandering, toevoeging of schrapping van het privacybeleid als gevolg van gerelateerde wetten, beveiligingstechnologie of als gevolg van andere zaken, zullen wij u met een redelijke tijd van tevoren op de hoogte brengen van alle wijzigingen via het sms-bericht (SMS) naar uw mobiele telefoonnummer dat u hebt opgegeven om de bijbehorende app en via onze websites te verifiëren, of via e-mail.

Niet-materiële wijzigingen zullen alleen via deze websites worden meegedeeld.

***

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt: Oktober 2019. U zult op de hoogte worden gebracht in geval van materiële wijzigingen in deze voorwaarden.