Nieuws

Ons Net-Zero-Project: Zo werkt het!

Ons Net-Zero-Project: Zo werkt het!

Hoe kunnen we een land helpen dat verlamd is door economische ineenstorting, corruptie en wanbeleid? Een positie die uitzichtloos lijkt, maar wij geloven dat er wat aan te doen is. Met strikte, specifieke maatregelen zorgen we ervoor dat onze hulp en bijdragen niet in de verkeerde handen terechtkomen!

 

Samen met United Cities en Collectia heeft Xplora het grootste duurzaamheidsproject in de geschiedenis van het bedrijf gelanceerd. Tegen 2030 zullen 10.000 steden een infrastructuur hebben opgebouwd om koolstofneutraal (Net Zero) te worden. Het project sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, en het activiteitenplatform van Xplora, Goplay, zal een belangrijke rol gaan spelen. 

Verantwoordelijkheid

Dit langetermijnproject begint in het Libanese dorp Bchaaleh.

Nu we financiële middelen geven, die voortkomen uit de activiteit van onze Xplora Goplay gebruikers, willen we iedereen ervan verzekeren dat de hulp zal aankomen waar het moet. Corruptie in Libanon is een probleem waar we ons bewust van zijn en we nemen dit probleem heel serieus. We hebben verschillende veiligheidsprocedures en eisen voor verplichtingen van onze partners”, zegt projectmanager bij United Cities Norway, Kristian Mjøen.

Het land wordt getroffen door zowel een energie- als een economische crisis. In verschillende delen van Libanon is elektriciteit slechts een paar uur per dag beschikbaar, en veel van die elektriciteit is afkomstig van vervuilende dieselgeneratoren. Het Net Zero-project gaat in april 2022 van start.

Weinig vertrouwen

Maar er liggen nog veel uitdagingen in het verschiet. Door de grote corruptie en het gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten is het moeilijk om sociaal en humanitair werk uit te voeren.

Zwak leiderschap en toenemende corruptie hebben ertoe geleid dat het noodzakelijke vertrouwen waarop een goed functionerende samenleving is gebaseerd, is verdwenen. Vrijwel niemand vertrouwt het openbaar bestuur nog. Als je geen leiders hebt die de middelen correct kunnen beheren en die zelf een groot deel van de koek opeten, kom je in de situatie terecht die nu bestaat”, zegt Carla El Khoury, professor in Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Oslo.

Xplora, Collectia en United Cities zijn zich er ten volle van bewust dat het een uitdaging is om de middelen op de juiste plaatsen ter beschikking te stellen. 

Wij zijn zorgvuldig geweest in het kiezen van de juiste partners. Wij gaan geen samenwerkingsverbanden aan waarbij geld wordt overgemaakt naar de overheid, maar werken rechtstreeks met lokale leveranciers die betaald worden voor het werk dat zij doen. Iedereen die bij het project betrokken is, heeft contractuele verplichtingen, zodat alles op een transparante manier kan worden uitgevoerd. Iedereen moet er zeker van kunnen zijn dat de inspanningen van het publiek en de sponsors niet voor niets zijn geweest”, zegt Mjøen.

 

Een land met problemen

Corruptie en politieke problemen hebben Libanon zwaar getroffen. Politici hebben tot nu toe niet laten zien dat het in hun vermogen ligt om een systeem te hervormen dat volgens Libanezen is opgezet om de belangen van de machthebbers te dienen. Volgens de VN leeft nu meer dan 70% van de bevolking van het land in armoede.

Libanon wordt beschreven als een van de ergste economische ineenstortingen ter wereld in meer dan 100 jaar. Het is een afschrikwekkend voorbeeld van hoe je een land niet moet leiden. De munteenheid heeft 90% van zijn waarde verloren. De voedselprijzen zijn in twee jaar tijd verzesvoudigd. Brandstof, die wordt gebruikt om alle eenheden van elektriciteit te voorzien, is meer dan verviervoudigd in prijs.

 

Jullie stappen zijn belangrijk

Samen met de lokale bevolking zal Xplora de stappen van de gebruikers omzetten in investeringen in de Libanese steden. Het geld zal onder andere gaan naar de implementatie van zonnepanelen en groene energie, wat zal zorgen voor een versterkte infrastructuur, meer kennis en werkgelegenheid.

De campagne gaat in april 2022 van start via de Xplora app, de website en het Goplay platform. Alle stappen die via het activiteitenplatform Goplay van Xplora worden geregistreerd, zullen geld opleveren om het project uit te voeren. Het zal mensen ook inspireren tot duurzamer gedrag”, zegt projectmanager bij Xplora, Alexander Reitan.