Hoe kunnen we kinderen in het dagelijks leven meer vrijheid geven?

Als ouders zijn we natuurlijk erg betrokken bij het leven van onze kinderen. Maar kan deze betrokkenheid ook teveel zijn? Steeds meer kinderen ervaren tegenwoordig druk en stress. Moeten we ze misschien leren om zelfstandiger te zijn in hun eigen dagelijkse leven, en zo meer vrijheid te hebben om te doen wat ze willen? Moeten we ze dus een beetje meer los gaan laten?

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Xplora smartwatches geven kinderen meer vrijheid

Naast social media, reclame en maatschappelijke normen die veranderen, zijn het soms ook de zeer betrokken ouders die van de kinderen verwachten dat ze steeds topprestaties leveren. Psychologisch specialiste Line Marie Warholm zegt daarover in een artikel in de Noorse krant Aftenposten:

De social druk om een goede ouder te zijn is groot. Ik noem dit de ‘oudermaffia’: het gevoel van veel ouders dat er maar één juiste manier is om kinderen op te voeden, namelijk door ze te behandelen als prinsen en prinsessen.”

Dit kan echter maken dat kinderen een druk gaan voelen om te presteren. Kinderen en jongeren ervaren tegenwoordig een kloof tussen wat ze in deze wereld kunnen bereiken en wat er van hen wordt verwacht. Dit creëert een stressvolle situatie voor de kinderen, die eigenlijk nooit ophoudt. En juist jouw support, waarbij je je kind steunt of toejuicht herinnert steeds aan de hoge verwachtingen, terwijl je dit natuurlijk juist zo goed bedoelt. 

Lees hier meer over de Xplora smartwatches voor kinderen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Soms kan het goed zijn om de kids zelf met de bus ergens heen te laten gaan, om ze zelf initiatief te laten nemen en ze meer zelf hun eigen leven te laten inrichten. Hiermee kunnen ze onderzoeken wat voor hen belangrijk is. Op die manier leer je kinderen zelfstandig te worden en zelf verantwoordelijkheid te dragen, waar ze later in hun leven veel profijt van kunnen hebben. 

De grote meerderheid van de Nederlandse kinderen en jongeren heeft een goed leven - althans volgens henzelf. Wanneer dit aan hen gevraagd wordt, antwoordt de overgrote meerderheid dat ze een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid hebben, ze zich meestal veilig voelen, tevreden zijn met hun ouders, hun vrienden en met de school waar ze naar toe gaan, en kijken ze met een optimistische blik naar de toekomst. 

Toch tonen andere onderzoeken aan dat er ook door een groot aantal kinderen en jongeren geworsteld wordt met verschillende vormen van geestelijke gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld faalangst op school. Hierbij bestaat er de angst dat een taak zal mislukken en daardoor de waardering van ouders, klasgenootjes of leerkrachten verliezen. 

Ondanks dat we onze kids steeds proberen te beschermen tegen het slechte en moeilijk, en we ze maximale ondersteuning geven, voelen kinderen zich dus niet altijd goed. Misschien zou het geven van een stukje extra vrijheid en onafhankelijkheid daar bij kunnen helpen?

De Noorse kinderpsychologe Elisabeth Gerhardsen zegt hierover: “Het is een begrijpelijke, maar tegelijkertijd negatieve ontwikkeling dat we steeds minder verantwoordelijkheid bij de kinderen leggen. Tijd om vrij te spelen, en minder planning en druk vanuit de ouders, kan ervoor zorgen dat kinderen leren de eigen tijd beter in te delen, en zo leren voldoende tijd voor huiswerk vrij te maken, ter voorbereiding op de middelbare school.

Maar het geven van meer vrijheid kan voor de ouders een grote stap zijn, want doet dit dan niet af aan de veiligheid van het kind? Juist daarvoor zijn de Xplora smartwatches ontwikkeld: het geven van extra vrijheid aan het kind, zonder daarbij de veiligheid van het kind te verminderen. Met GPS kan je altijd zien waar het kind is, en kun je veilige zones instellen waarbij je een melding krijgt als het kind deze zone betreedt of verlaat. En door de telefoonfunctie en de berichtjes kun je altijd contact houden met je kind. Dit kan voor de ouders een grote ondersteuning zijn bij het loslaten van het kind, en zo kun je je kind net dat beetje meer eigen verantwoordelijkheid geven. 

Lees hier meer over Xplora’s innovatieve smartwatches voor kinderen.